't Geels Hart voor Dieren vzw is een organisatie van vrijwilligers die lokaal ijveren voor het welzijn van dieren. Wij voeren een diervriendelijk zwerfkattenbeleid, d.w.z. dat we de zwerfkatten vangen, laten steriliseren/castreren, ontwormen en ontvlooien, en hen daana terug zetten op de plaats van de vangst (TNR-principe).

Ons motto : "Een kwaliteitsvol leven bieden aan hen die geen stem hebben."
Bij ons te verkrijgen voor 1.00 €
Stuur een bericht naar geelshartvoordieren@gmail.com en vermeld hierin je gegevens zoals naam, adres en hoeveel stickers je wenst.
Stort het bedrag + verzendingskosten (1.00 €) op rekeningnummer
IBAN: BE66 7380 4205 1643
BIC: KREDBEBB en wij sturen u de stickers op.